Kungsberga Vägförening

2023-02-18
Begränsad framkomlighet på Vendeluddsvägen måndag 20/2

Ett hus är planerat att lyftas från lastbil på Vendeluddsvägen nr 9-11 nu på måndag mellan kl 9-15. Framkomligheten blir då begränsad med risk för totalt trafikstopp i korta perioder på 10 minuter då kranlyft sker. I övrigt skall det gå att passera hela dagen. Alla som rör sig i området uppmanas vara extra försiktiga. Information skall också ha gått ut på Facebooksidan "Grannsamverkan på Färingsö".

2022-05-05
Protokollet från årsstämman 26 mars finns nu att läsa på hemsidan.


2022-02-03
Styrelsen har fått ett brev med klagomål från boende på Gråtunavägen. Då brevet var utan avsändare kommer vi att svara på brevet på årsmötet den 26 mars.


2021-12-02
De arbeten som skulle utföras under sommaren/hösten i vårt vägområde har bara delvis gjorts. Detta beror på att våra entreprenörer inte gjort beställda arbeten enligt överenskommen tidplan och därför nu inte kan göra dom pga kylan. Arbetena kommer att slutföras så fort möjlighet ges för väder/entreprenörerna.
Det som är kvar att göra är bla färdigställande av beläggningsarbetena på Stjärtnäsvägen. Vägbanan blev för bred, vilket gör att bärigheten längst ut är undermålig. Detta kommer att rättas till utan kostnad för vägföreningen.
Snabelbilen kommer att göra ordning Stjärtnäsvägen från Jäsängens busshållplats och till Kungshäll. Arbetet kan dock inte utföras vid minusgrader. Även området vid Tullhuset skall lagas upp av snabelbilen.

2021-08-10
På Tordag morgon 12 augusti kommer Stjärtnäsvägen att grävas upp mellan Jäsängen och Södra furans väg. Detta då en trumma under vägen måste bytas. Trafikanter norr om arbetet måste åka runt grusvägen Fiskholmsvägen/Skarnholmsvägen. Arbetet kommer att pågå mellan 7:00 - 12:00. Bussen är då indragen!


2021-07-27

Ny sida om arbetena på Stjärnäsvägen 2021


2021-04-07

Ny sida som behandlar utsläpp i våra diken, vilket INTE är ok!


2021-03-22

Protokollet från årets Stämma finns nu under "Protokoll"


2021-02-02

Den som sköter plogning/sandning av våra vägar har i kväll haft en skada på plogen varför all plogning ej kunnat ske. Vi kan bara beklaga detta och hoppas alla som inte fått plogat efter dagens snöfall tar det extra försiktigt så inget händer. Förhoppningen är att det skall vara åtgärdat till i morgon kväll.


2021-01-14

Från idag sker all kontakt med vägföreningen via snigelpost eller epost, se vidare "Kontakt"2020-06-25

Vi är medvetna om att våra vägar blöder här och där, dock lite vi kan göra åt det. Detta händer när det blir så varm som det är nu. Vi skall försöka få till sandning av värsta sträckorna. Denna artikel har transportstyrelsen kommit med:

Nu går Trafikverket ut med en varning till förare på svenska vägar. De höga sommartemperaturerna kan orsaka så kallad "blödande asfalt"– något som kan resultera i fler trafikolyckor.
Många i landet passar på att njuta av det varma vädret. Men de höga temperaturerna innebär också vissa risker – inte bara för natur och människor, utan också för väglag.
Trafikverket går nu därför ut med en varning för "blödande asfalt" – ett fenomen som kan uppstå när asfalten värms upp och väggreppet försämras.
Vägen blir halare
Och just på nyare vägar ökar risken för fenomenet då bindmedel lättare kan tränga upp till ytan när vägen utsätts för hög värme under en längre tid.
Det direkta resultatet av blödande asfalt är att vägen blir halare.
– Anpassa hastigheten och håll avståndet till framförvarande fordon är de viktigaste råden. Bromssträcka och styrförmåga är helt avgörande om det händer något oväntat. Var alltså extra uppmärksam och kör försiktigt, håll avstånd och var utvilad, säger Jan-Erik Lundmark, nationell samordnare för asfaltbeläggningar på Trafikverket, i ett pressmeddelande.2020-06-01


Från måndagen 8/6 2020 kommer Stjärtnäsvägen stängas av från korsningen Skarphagsvägen och till i höjd med Stjärtnäsvägen 27/29/31. Avstängningen kommer vara 14 dagar och under tiden får man åka runt via Skarnholmsvägen. Skyltning kommer att finnas.

Bussen kommer under avstängningen INTE gå ner till Jäsängen utan kommer att utgå från Kungsberga vid pizzerian.

Anledningen till avstängningen är att vägen på ett antal ställen sjunkit varför vägen på dessa ställen måste grävas upp och förstärkas.
2020-05-08
Under våren kommer Stjärtnäsvägen stängas av från korsningen Skarphagsvägen och till i höjd med Stjärtnäsvägen 27/29/31, vilket innebär att man får åka runt via Skarnholmsvägen om man bor norr om avstängningen. Detta då Stjärtnäsvägen kommer att grävas upp för förstärkningsarbeten på den avstängda sträckan. Arbetet beräknas ta 1 - 2 veckor. Under avstängningen kommer inte bussen gå till Jäsängen, även här kommer mer info när vi fått besked från SL var slutstation för den linjen blir.

2019-08-15
Vecka 34, Måndagen 19 augusti eller 20 augusti kommer vi att belägga hela den belagda delen av Vendeluddsvägen samt delar av Skarnholmsvägen (från beläggningens slut vid infarten till Västertorp och 400 meter mot Kungsberga). Detta kommer att innebära begränsad framkommlighet på dessa sträckor under arbetet.

2019-03-10
Från 2019-03-15 och en månad framåt begränsas bärigheten på våra vägar till 4 ton efter beslut av styrelsen.

2019-03-08
Pga arbeten utförda av Roslagsvatten på Skarnholmsvägen mellan Skarphagsvägen och Kvarngränd är nämda sträcka helt avstängd för genomfartstrafik. Trafik till Östertorp, Västertorp och Gråtuna hänvisas att åka Kvarnvägen och Kvarngränd tills arbetet är slutfört. Detta beräknas av Roslagsvatten till slutet av april månad.

2018-04-04
På fredag den 6 april kommer bärigheten på våra vägar begränsas till 4 ton efter beslut av styrelsen.

2017-04-11
I dag har styrelsen beslutat att häva begränsningen om 4 ton på Kungsberga vägförenings vägar då vi bedömmer att tjälen nu gått ur vägkroppen.

2017-03-16
Styrelsen har beslutat om sänkt bärighet på Kungsberga vägförenings vägar till 4t. Beslutet gäller från och med torsdag den 16 mars.

2017-03-13
Om det varma vädret fortsätter, planerar styrelsen för Kungsberga vägförening att på tisdag kväll (den 14:e mars) fatt beslut om begränsning av totalvikten till 4t på samtliga av vägföreningens vägar. När beslutet är fattat, kommer skyltar om begränsad totalvikt till 4t att sättas upp så snart som möjligt.

2017-03-05
Angående schakt för kabel till telemast vid Stjärtnäsvägen. Imorgon måndag planerar entreprenören att etablera maskinen för att utföra jobbet. Eventuellt kommer avstängning av Stjärtnäsvägen (vid Hasselbackens gård) att ske under schaktningsarbetet på måndagen. Om etableringen sker sent på eftermiddagen kommer avstängningen att ske på tisdag förmiddag.

2017-01-26
Nedläggning av kabel utefter Stjärtnäsvägen kommer att utföras under vecka 9. Arbetet medför begränsad framkomlighet förbi Hasselbacken mot Myruddsvägen. Välj att åka via Skarnholmsvägen.

2017-01-19
Tid och plats för årsmötet: Lördag den 18 mars klockan 10.00 i Färentuna skola, matsalen

2016-11-19
Snökäppar kommer att sättas ut på måndag.

2016-11-09
Kjellax Skogs och Schakt har entrepenaden för vintersäsongen 2016/2017. Vid frågor om vinterunderhåll kontakta styrelsens ordförande.

2016-09-03
Valberedningen kontaktar alla medlemmer per brev. Under fliken Styrelsen kan du få en inblick i vad som är styrelsens uppgift och hur man arbetar med uppdraget.

2016-09-02
Styrelsen för Kungsberga vägförening har skötselansvar för väg och dikesområden. Två gånger om året ombesörjer föreningen klippning av dikeskanterna. Det görs för att diket inte ska växa igen, av trafiksäkerhetsskäl samt på hösten även för att underlätta vid snöröjning. Fastighetsägaren är skyldig att klippa häckar, buskar och träd så att de inte växer ut eller når ut i föreningens skötselområde. Om det finns risk att grenverk, buskar mm kan slår sönder backspeglar och sidorutor på våra entreprenörers maskiner/fordon ska de klippas eller sågas ner. Tänk på att risken ökar påtagligt när det finns snö och is som tynger ner grenar/buskar. Om entreprenörens maskiner blir skadade kan ni som fastighetsägaren bli ersättningsskyldig. Det är viktigt att ni klipper/sågar ner grenar som når ut över vägområdet så snart som möjligt. Tänk på att göra fritt tillräckligt högt upp. Läs mer om detta under fliken Klipp häckar.

2016-05-26
Klagomål över trafikhinder på Skarphagsvägen har föranledd styrelsen att upplysa fordonsägarna om att parkeringsförbud råder på vägföreningens ansvarsområde.

2016-05-21
Valberedningen har påbörjat sitt arbete. Läs valberedarnas brev till samtliga medlemmar under fliken Valberedningen. Under fliken Styrelsen kan du få en inblick i vad som är styrelsens uppgift och hur man arbetar med uppdraget.

2016-05-18
Lagning av potthål samt arbeten enligt underhållsplanen fortsätter under sommaren.