Valberedningen

Lennart Nilsson
sammankallande 
Kenneth Lagström 
Vakant 

Kungsberga Vägsamfällighets valberedning

Vi i valberedningen efterlyser Er som kan vara intresserad av ett uppdrag i styrelsen.

Det är en ständigt pågående process att hitta nya medarbetare till styrelsen, vi arbetar med det under hela året så kom gärna med förslag under året, inte bara i anslutning till årsmötet.

De uppdrag som finns i en vägsamfällighets styrelse är följande:

ordförande, sekreterare, kassör och ett antal engagerade ledamöter.

Det behövs också ersättare som är beredda att hoppa in så att styrelsen är fulltalig. Utöver styrelsen så behövs det revisorer och ersättare för dessa.

Skicka gärna din intresseanmälan med e-post till:

lennart.nilsson@telia.com

Valberedningen

Lennart Nilsson tfn 070 644 50 22

Kenneth Lagström tfn 070 556 27 25