Parkering

Vägföreningen ansvarar för drift, underhåll och trafiksäkerhet på föreningens vägområde. Begreppet vägområde omfattar vägarna, mötesplatserna och diken (inklusive övertäckta diken). Våra vägar är enfiliga och därför försedda med mötesplatser. Parkering på en enfilig väg, på mötesplatser eller i diken är en trafiksäkerhetsrisk. Dessutom kan parkerade fordon försvåra framkomligheten för andra trafikanter och utgöra ett hinder för underhåll av vägarna. Därför råder generellt parkeringsförbud inom vägföreningens vägområden.