Arbeten 2021 på Stjärtnäsvägen.

Under sommaren och hösten kommer ett flertal arbeten göras på Stjärtnäsvägen från Vendeluddsvägen och till bussvändplanen vid Jäsängen. De arbeten som skall göras är dikningrensning samt justering av beläggningskanten.

En gammal vägtrumma i plåt kommer bytas ut mot en modern i gummi, detta innebär att vägen kommer grävas upp vid bytet. Detta kommer att ske under kvällstid och de boende får då åka runt via Skarnholmsvägen/Fiskholmsvägen.

När detta är gjort kommer sträckan att fräsas så beläggningen tas bort.

Därefter kommer vägen att vara "grusväg" ett kortare tag. Vi måste alla under denna period sänka hastigheten rejält på sträckan så utfallet blir bästa möjliga.

Sedan kommer ny beläggning av grövre typ att läggas under hösten. Allt detta sker för att förstärka vägen då mycket tunga transporter använder vägen, bla bussarna.

Arbetet i år på Stjärtnäsvägen kostar över 1 miljon så ta det lugnt under arbetet så det inte är förgäves.

Resten av Stjärtnäsvägen (och övriga belagda vägar) kommer förbättras med "snabelbil".

Planen framgent är att belägga resten av Stjärtnäsvägen kommande år och därefter gräva ur dikena.

Sen är Kungsberga tätort på tur med ny beläggning följt av dikning nästkommande år.

Även grusvägarna kommer att dikas vartefter.