Postadress

Kungsberga vägförening

Leif Rickegård
Vendeluddsvägen 161, 
17997 Färentuna

Vägavgifter 
Andelstal 
Ägarbyten 

Anders Lennehag
070-8790821

Övriga frågor

Leif Rickegård 
070-7139000

Brådskande ärenden när du inte kan få kontakt med Leif Rickegård

Leif Forsberg
070-6393634