Belysning

Kungsberga Vägförening ansvarar för sju belysningspunkter:

Vid fel ring Martin Siönäs

0705624801

Martin har styrelsens uppdrag att beställa lampbyten eller reparationer på föreningens vägbelysning.