Belysning

Kungsberga Vägförening ansvarar för sju belysningspunkter:

Vid fel ring Martin Siönäs

076-0234801

Martin har styrelsens uppdrag att beställa lampbyten eller reparationer på föreningens vägbelysning.