Belagd (röd) 7450 m  
Grusad (blå) 4975 m

Vägar som ingår i vägföreningens ansvarsområde, helt eller delvis