Belagd väg   7 450 m  
Grusad väg  4 975 m

Vägar som ingår i vägföreningens ansvarsområde, helt eller delvis